Omgevingsvergunning voor het wijzigen van vegetatie of kleine landschapselementen

In Vlaanderen staan natuur en landschap onder grote druk. Vandaar dat in bepaalde gebieden wijzigingen aan vegetaties of kleine landschapselementen verboden zijn of dat er een natuurvergunning nodig is.

Het gaat dan om een omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of het wijzigen van vegetaties.