Vuurwerk tijdens de eindejaarsperiode

Het afsteken van vuurwerk, het gebruik van een geluidskanon, het oplaten van wens-of feestballonnen, kerstboomverbrandingen, vreugdevuren en het gebruik van pyrotechnische artikelen is zowel op privaat als publiek domein verboden tussen 27/11/2020 en 18/01/2021.
Meer info vind je hier
 

Artikel 63 van het Gas-reglement

 
Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen, is het verboden, zowel op het openbaar domein als op private eigendommen, binnenplaatsen en op plaatsen die aan het openbaar domein palen, om het even welk vuurwerk af te steken, voetzoekers, knal- en rookbussen te laten ontploffen of Bengaals vuur aan te steken.
 
Het is ten allen tijde verboden op de openbare plaatsen en op de privéterreinen wensballonnen op te laten. Onder wensballon wordt verstaan een vliegende lampion, meestal vervaardigd uit papier, gevuld met hete lucht die opgewarmd wordt door een vlam.

Het gemeentebestuur is ertoe gemachtigd toestemming te verlenen om feestvuurwerk af te steken.

Voor het afsteken van feestvuurwerk, moet geen vergunning worden aangevraagd als het wordt afgestoken in de periode van 31 december vanaf 20.00 u. tot en met 1 januari om 1.00 u. De hinder voor de omgeving moet beperkt blijven.

De vergunningen voor het afschieten van vreugdesalvo’s worden steeds ter kennisgeving overgemaakt aan de lokale politie.

Wel is vereist dat bij deze handelingen de gepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen om het veroorzaken van schade of gevaar aan derden te vermijden.
 

             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory