Zoeken

Home  /  Wonen & leefomgeving  /  Mobiliteit & wegen   /  Wegen  /  Inname openbaar domein bij werken (signalisatie)

Inname openbaar domein bij werken (signalisatie)

Wat?

Om werken langsheen de openbare weg veilig te kunnen uitvoeren dient steeds de nodige signalisatie aanwezig te zijn. Hiervoor is bijgevolg een signalisatievergunningsaanvraag steeds verplicht. Het lokaal bestuur stelt geen verkeersborden ter beschikking. De aanvrager moet deze zelf voorzien, hetzij via zijn aannemer, hetzij zelf huren.

Hoe aan te vragen?

Je aanvraag kan heel eenvoudig online.

AANVRAGEN

Signalisatieaanvragen voor grondwerken door aannemer

Vanaf 1 maart 2023 maken we gebruik van Eaglebe voor het aanvragen en verwerken van signalisatieaanvragen. Het systeem maakt een rechtstreekse link met GIPOD. Vanaf 1 maart worden aanvragen via het GIPOD-formulier niet meer behandeld. Je kan je aanvraag hier starten. 

Voorwaarden

 • De aanvraag moet minstens 14 dagen vóór de aanvang van de werken gebeuren. 
 • De aanvraag is volledig: alle gevraagde info is aangevuld en indien nodig vergezeld van een signalisatie- en omleidingsplan. 
 • De aanvraag moeten beantwoorden aan de categorie waaronder ze valt:
  • 1e categorie: werken op autosnelwegen en wegen waar de maximaal toegelaten snelheid hoger is dan 90km/u. (niet van toepassing op ons grondgebied)
  • 2e categorie: werken op wegen waar de maximaal toegelaten snelheid hoger is dan 50km/u en niet hoger dan 90 km/u.
  • 3e categorie: werken op wegen waar de maximum toegelaten snelheid maximaal 50km/u. is.
  • 4e categorie: werken buiten de rijbaan maar die een gevaar betekenen voor voetgangers, fietsers, bestuurders van tweewielige bromfietsen
  • 5e categorie: werken die enkel overdag uitgevoerd worden en zichtbaarheid van minstens 200m.
  • 6e categorie: mobiele werkplaatsen

Inname openbaar domein

Als je als burger een gedeelte van het openbaar domein wil innemen voor bijvoorbeeld het uitvoeren van (bouw)werken, het plaatsen van een container, stelling, een verhuislift of wagen, dien je een toelating aan ta vragen. Ook deze aanvraag verloopt vanaf 1 maart 2023 volledig digitaal. De aanvraag dient ons minstens 14 dagen op voorhand te bereiken. 

Je kan je aanvraag hier starten. 

Bezorg ons een volledig ingevulde aanvraag. Indien nodig kan je ook een voorstel van signalisatie indienen via het platform.