Mobiliteitsplan

Door de opmaak van het mobiliteitsplan formuleert de gemeente Zwalm een toekomstvisie op vlak van mobiliteit waardoor het als gemeente mogelijk wordt om bij diverse werkzaamheden een beroep te kunnen doen op subsidies. Nadat eerder al de oriëntatienota en de synthesenota werden opgemaakt, is nu de laatste stap beëindigd, namelijk de opmaak van het beleidsplan. De gemeenteraad heeft op 7 mei 2012 het mobiliteitsplan definitief vastgesteld voor een periode van vijf jaar.

Dit mobiliteitsplan en het het gemeenteraadsbesluit kan hier geraadpleegd worden:
             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory