Verwittigd van werken aan het drinkwaternet

Word automatisch verwittigd door FARYS

Watermaatschappij FARYS roept iedereen op tot het doorgeven van gsm-nummer en e-mailadres
Voor een overzicht van alle werken, één adres
Alle werken die meer dan 1 dag in beslag nemen en ook alle storingen met een effect op de lokale drinkwaterlevering worden voortaan grafisch weergegeven op de website van FARYS.
Via een doorklik op de lokatiestip krijgt de geïnteresseerde bezoeker meer informatie over het werk in kwestie.

FARYS wil je voortaan nog beter informeren bij hinder ten gevolge van een defect of werken. Dit gaat natuurlijk het snelst via sms of e-mail. Naast de publieke verspreiding van informatie zul je als klant persoonlijk op de hoogte gebracht worden van werken of onderbrekingen.
Bij geplande werken wordt de traditionele bewonersbrief nu ook per e-mail verstuurd. Bij een geplande onderbreking van de waterbevoorrading krijg je voortaan niet alleen een verwittigingskaartje in de bus, maar ook een SMS-bericht of een e-mail. Dit minstens 3 dagen voor aanvang van de werken.
Bij ongeplande hinder krijg je voortaan een sms of e-mailbericht wanneer de drinkwateronderbreking langer zal aanhouden dan 2 uur.

Daarom wil FARYS zoveel mogelijk gsm-nummers en e-mailadressen verzamelen. Je kan je gegevens bezorgen via www.farys.be/verwittigmij

 De administratie:
Zuidlaan 36
grondgebiedzaken@zwalm.be
 
Gemeentelijke loods:
Zuidlaan 79

Openingsuren

Van 16/03/2020 tot en met 19/04/2020 geldt onderstaande uurregeling niet en wordt enkel op afspraak gewerkt (een afspraak kan je telefonisch maken op 055 49 91 91). De dienst blijft wel op onderstaande uren telefonisch en via mail beschikbaar.

Na afspraak

            Meldingen   Sitemap   Contact   Privacyverklaring gemeente en OCMW Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory