Op de hoogte van tijdelijke politiereglementen en wegomleidingen?

De gemeente communiceert voortdurend over alle wegomleggingen op haar grondgebied. Volg daartoe de nieuwsberichten en www.facebook.com/gemeentezwalm.
Kleine wegomleggingen met een korte duurtijd (bv. dag of halve dag) kunnen onderhevig zijn aan de weersomstandigheden en door aannemers of nutsmaatschappijen snel in de tijd verplaatst worden. Daarom kunnen ze vaak moeilijk vooraf correct medegedeeld worden.
 
Een overzicht van de tijdelijke politiereglementen vind je hier.