Gemeentelijke subsidies Noord-Zuid

Een gemeente heeft verschillende kerntaken. Hoewel ontwikkelingssamenwerking niet direct tot één van deze taken behoort, vinden wij dat het gemeentelijk beleidsniveau best geplaatst is om aan bepaalde doelen te werken omdat dit het beleidsniveau is dat het dichtst bij de burger staat.

Voedsel, veiligheid, bescherming tegen natuurelementen zijn minimale behoeften waarzonder leven niet meer mogelijk is. Dat zijn nochtans de dagelijkse problemen van miljarden mensen op deze planeet. Het belangrijkste recht van ieder mens en van iedere samenleving is om zelf te kunnen bepalen wat deze basisnoden en oplossing ervan zijn. Wanneer een samenleving zelf zijn lot in handen kan nemen, is de eerste stap naar ontwikkeling gezet. Respect voor cultuur en voor mensenrechten, voor democratie is dé sleutel voor ontwikkeling, vandaar dat respect voor de rechten van de mensen en voor algemeen erkende sociale rechten de basis vormt van elk ontwikkelingsbeleid.

Ons belangrijkste doel hierin als gemeente is werken aan de mondiale solidariteit, want de tijd blijft lopen. Elkeen dient zijn steentje bij te dragen om de uitdagingen waar we als wereldgemeenschap voor staan te realiseren:

Eén van de acties van de gemeente is het subsidiereglement voor NGO’s, projecten in het Zuiden en sensibilisering in het Noorden, 4-de pijlerorganisaties.

Wil je graag een toelage aanvragen als Zwalmse burger of vereniging?

Hier vind je aanvraagformulier en het reglement. Meer informatie kan je vragen via de cultuurdienst.


Ontbijtmandenactie 11.11.11 brengt 487,24 euro op

De Zwalmse ontbijtmandenactie die een ploeg Zwalmse vrijwilligers samen met het gemeentebestuur organiseerde, bracht 487,24 euro op ten voordele van 11.11.11. Met de actie van 11.11.11. werpen we een blik op voedselverlies en -verspilling wereldwijd!
Wij bedanken alle vrijwilligers en "ontbijters" voor hun steun!

Het gemeentebestuur van Zwalm kende in 2015 ook een toelage van 1.000 euro toe voor 11.11.11., en schonk € 1.000 aan het consortium 12-12 voor noodhulp in Nepal na de aardbeving eerder dit jaar.

             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory