Gemeentelijke werkings-, en impulssubsidies voor sportverenigingen

Erkenningsreglement sportverenigingen

Verenigingen uit Zwalm kunnen na 1 jaar werking een aanvraag tot erkenning indienen. Hiervoor moeten ze voldoen aan het algemeen erkenningsreglement verenigingen.  

Algemene subsidies voor erkende sportverenigingen

Deze sportclubs krijgen dan op het einde van het jaar subsidiereglement en documenten voor een subsidieaanvraag voor hun werking in dat afgelopen jaar.

Impulssubsidies

De aanvraag tot het bekomen van impulssubsidies kan ook elk jaar voor het einde van het jaar ingediend worden. Deze subsidies worden gegeven voor kwaliteitsverbetering van de jeugdsportbegeleiders. Clubs die werken met gediplomeerde trainers die geregeld bijscholingen, clinics, vormingen of stages volgen kunnen van deze subsidies genieten. De clubs die deze subsidies mogen ontvangen voor 2019 zijn voetbalclub SK Munkzwalm en WIK Boekel.