Zoeken

Home  /  Wonen & leefomgeving  /  Water en afwatering  /  Hemelwaterplan

Hemelwaterplan

Overstromingen uit de riolering zullen tweemaal vaker voorkomen tegen 2030 en tot zelfs vijfmaal in 2050. Voor gemeenten die nu al regelmatig kampen met wateroverlast of zich willen voorbereiden op hevigere regenbuien in de toekomst, maakte Farys een hemelwaterplan op. Dat sluit altijd aan op de specifieke behoeften en situatie van de gemeente zonder het probleem te verschuiven naar een buurgemeente. Anders gaan denken over hemelwater en om ons heen kijken naar mogelijkheden om het bij te houden in plaats van het zo snel mogelijk af te voeren, is de basis voor een nieuwe harmonie tussen mens en water.

Aangezien we in Zwalm nu al te kampen hebben met wateroverlast en dit in de toekomst door de klimaatverandering nog een hoger risico inhoudt, keurde de gemeenteraad op 24/02/2022 een “hemelwaterplan” goed. Dit plan kwam tot stand na overleg met diverse actoren en werd ook voor advies voorgelegd aan de milieuraad, de GECORO, de Boerenbond, de erosiecoördinator en de werkgroep Trage Wegen. De toegang tot watergerelateerde subsidies zal vanaf 2024 worden gekoppeld aan het beschikken over een hemelwaterplan.

Je kan het hemelwaterplan hier raadplegen.