Zoeken

Home  /  Wonen & leefomgeving  /  Wonen

Wonen

De gemeente Zwalm onderschrijft de Vlaamse bedrijfsprioriteiten inzake woonkwaliteit. De Vlaamse overheid bepaalde drie beleidsprioriteiten voor wonen voor de periode 20-25. Daarin staat dat het lokale niveau:

  • zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden.
  • werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de leefomgeving.
  • inwoners informeert, adviseert en begeleidt met vragen over wonen

Infoavond 'Fossielvrij verwarmen'

Op 23 november vanaf 19u30 in GC De Munk (zaal Peerdestok) is iedereen welkom om de gratis infosessie van de Provincie rond Fossielvrij verwarmen. Graag wel uw komst aanmelden via wonen@zwalm.be.