Zoeken

Home  /  Wonen & leefomgeving  /  Wonen  /  Huren & verhuren

Huren & verhuren

Je huurt of verhuurt een woning? Dan zijn er regels en voorschriften die beide partijen beschermen. 

Huren

Op zoek naar informatie over het huren van een woning? Neem dan een kijkje op
https://www.wonenvlaanderen.be/een-woning-huren.
Je kan er informatie opzoeken over volgende zaken:
 • Je zoekt een betaalbare huurwoning
 • Premies voor het huren van een woning
 • Je hebt een huurwoning op het oog?
 • Een geschil met je verhuurder oplossen
 • Wat als de huurwoning niet in orde is?
 • De huurovereenkomst opstellen
 • Jouw rechten en plichten als huurder
 • Het einde en de opzeg van de huurovereenkomst
Heb je nood aan een advies op maat? Dan kan je terecht bij de huurdersbond die juridisch huuradvies geeft aan alle private en sociale huurders, je wijst op je rechten en plichten en je helpt bij het oplossen van je huurvraag. In ruil voor een jaarlijks lidgeld kan je een jaar lang beroep doen op de huurdersbond. Bovendien ontvang je vier maal per jaar het huurdersblad. 

Verhuren

Op zoek naar informatie over het verhuren van een woning? Neem dan een kijkje op 
https://www.wonenvlaanderen.be/verhuren.
Je kan er infomatie opzoeken over volgende zaken:
 • Verhuren aan het SVK is verhuren zonder zorgen 
 • Huurprijs voor een woning schatten
 • Wat zijn de fiscale gevolgen van het verhuren van een woning? 
 • Dek jezelf in tegen huurachterstand via het huurgarantiefonds
 • Fonds bestrijding uithuiszettingen
 • Is de huurwoning in orde?
 • Een geschikte huurder kiezen
 • Een huurovereenkomst opstellen
 • Het einde en de opzeg van de huurovereenkomst

Meldpunt discriminatie Huurmarkt 

Sinds 1 januari 2021 kan je terecht bij onze sociale dienst wanneer je denkt het slachtoffer te zijn van discriminatie op de huurmarkt. Een van onze medewerkers zal luisteren naar je verhaal en wanneer het gaat om een concreet aantoonbaar geval van discriminatie omwille van leeftijd, religie, huidskleur, financiële situatie, ... zal een dossier worden opgemaakt dat verder zal worden behandeld door Unia. Unia is een interfederale, onafhankelijke instantie die als doel heeft discriminatie te bestrijden en gelijke kansen te creëren voor alle inwoners. 
Je kan onze sociale dienst contacteren op sociale.dienst@zwalm.be of 055 49 91 91.