Zoeken

Home  /  Wonen & leefomgeving  /  Wonen  /  Premies

Premies

Wonen is een belangrijk beleidsdomein dat iedere burger treft. Vandaar dat er ook heel wat premies bestaan voor mensen die willen bouwen of verbouwen, huren of verhuren en voor mensen die de premie nodig hebben om een betaalbare woning te vinden. De bestaande premiestelsels van de Vlaamse overheid (Vlaamse renovatiepremie) en de premies van netwerkbeheerder Fluvius, worden vanaf 1 oktober 2022 samengebracht in een eengemaakt premiestelsel, de Mijn verbouwpremie. 

Mijn verbouwpremie
Tot eind juni 2021 kon u bij renovatiewerken premies krijgen van de Vlaamse Overheid (de Vlaamse Renovatiepremie) en van uw netbeheerder Fluvius.
Vanaf 1 oktober 2022 kunnen particulieren en bedrijven via één online loket een premie aanvragen voor renovatie én energiebesparende investeringen.
Mijn VerbouwPremie premie geldt voor woningen, appartementen en alle andere gebouwen in het Vlaamse Gewest.

Via onderstaande link, komt u op de webpagina van de Vlaamse Overheid waar u alle informatie kan vinden over de Mijn Verbouwpremie:
- Wie komt in aanmerking voor welke premies?
- Voor welk type van werken bestaan er premies in het nieuwe stelsel?
- Hoe kan je de Mijn verbouwpremie aanvragen?

Er werd ook een handige simulator ontwikkelt die snel voor jou berekent of je recht heb op een premie en hoeveel die premies dan in uw concrete situaties bedragen. Je kan de simulatie alvast maken via onderstaande link:

Mijn verbouwlening
Een groot deel van het Vlaamse woningpark is sterk verouderd. Veel eigenaars hebben dringend nood aan meer financiële ondersteuning om deze woningen en appartementen te renoveren. Sinds sinds 1 september 2022 kan u de renteloze Mijn VerbouwLening tot 60.000 euro aanvragen. Met deze lening kunnen renovaties gefinancierd worden die zowel focussen op woningkwaliteit als op het verbeteren van de energieprestatie.

Via onderstaande link, komt u op de webpagina van de Vlaams Overheid waar u alle informatie kan vinden over de nieuwe Mijn verbouwlening:
- Wie kan deze premie aanvragen?
- Welke gebouwen komen voor deze premie in aanmerking?
- Welke type van werken kan u betalen via deze lening?
- Hoeveel kan u in uw concrete situatie lenen?
- Hoe verloopt de procedure?

Onderstaande link geeft nog eens een mooi overzicht van de Mijn Verbouwpremie en de Mijn Verbouwlening:

Voor uw aanvraag heeft u voor elk type van werk een attest van de aannemer nodig. U vindt de attestformulieren die uw aannemer dient in te vullen via onderstaande link:

Wie door het nieuwe premiebos de bomen niet meer ziet, helpen we graag verder aan het Zwalmse woonloket. Maak uw afspraak hier.
Indien de vraag te complex is voor het eerstelijnsloket, sturen we u graag door naar ons energiehuis SOLVA, waar deskundigen u kunnen helpen met vragen, maar ook met het aanvragen van uw premie(s). 


Opgelet - phishingmails in omloop
Er circuleren frauduleuze berichten over (energie)premies of teruggave van belastingen. Een officiële instantie zoals de Vlaamse overheid
of het energiehuis zal jou nooit via e-mail, sms, of telefoon vragen naar jouw wachtwoord, bankgegevens of andere persoonlijke en gevoelige gegevens.
Voor meer informatie over hoe je phishing herkent en rapporteert: https://www.vlaanderen.be/consumentenbescherming/phishing