Vaststelling van de afstamming

Er is een verschil tussen de vaststelling van afstamming van moederszijde en van vaderszijde. Waar het verschil precies zit, lees je hieronder.

De afstamming van moederszijde

Het kind heeft als moeder de persoon die als zodanig in de geboorteakte is aangeduid (art. 312, §1B.W.).
Hierdoor ontstaat een directe familierechtelijke verhouding tussen het kind en de moeder. Evenwel is de aanduiding van de moeder in de geboorteakte een weerlegbaar vermoeden en kan dit met alle wettelijke middelen worden betwist.

De afstamming van vaderszijde met toepassing van het wettelijk vermoeden

Het kind dat geboren is tijdens het huwelijk of binnen 300 dagen na de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk, heeft de echtgenoot van de moeder als vader (art. 315 B.W.).
Het kind dat geboren is binnen 300 dagen na de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk van zijn moeder en na een nieuw huwelijk van zijn moeder heeft de nieuwe echtgenoot als vader (art. 317 1° B.W.). Wordt dit vaderschap betwist, dan wordt de vorige echtgenoot geacht de vader te zijn. De betwisting behoort tot de bevoegdheid van de rechtbank. De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft hierover geen enkel beoordelingsrecht.

LET WEL: Het wettelijk vermoeden van vaderschap wordt echter door de regelgeving, voorzien in art. 316bis BW, afgezwakt. Zo zullen gehuwde koppels en koppels die in een echtscheidingsprocedure verwikkeld zijn, een gemeenschappelijke verklaring moeten afleggen om de wettige echtgenoot van de moeder als vader in de geboorteakte van het kind te laten opnemen, als dit kind meer dan 300 dagen na hun inschrijving op een afzonderlijk adres of na toestemming van de rechter om op een afzonderlijk adres te gaan wonen, is geboren.

             Maak een afspraak   Meldingen   digitaal loket   Sitemap   Contact   Privacyverklaring lokaal bestuur Zwalm    

© Gemeente Zwalm | Alle rechten voorbehouden. | Powered by The eForum Factory