Zoeken

Home  /  Wonen & leefomgeving  /  Subsidiewijzer gemeente Zwalm  /  Hemelwaterput/infiltratievoorzieningen

Hemelwaterput/infiltratievoorzieningen

De gemeente promoot rationeel watergebruik en sensibiliseert de bevolking door het voorzien van een premie bij het plaatsen van een hemelwaterput of infiltratievoorziening.

Voor wie?

Hemelwater moet maximaal worden afgekoppeld van de openbare riolering en in de mate van het mogelijke worden hergebruikt. Op 05-07-2013 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Welke zijn de voordelen van het plaatsen van een regenwaterput en/of infiltratievoorziening?

  •     het is ecologisch verantwoord
  •     het regenwater kan hergebruikt worden (waterspoeling toiletten, tuinslang, wasmachine...)
  •     een regenwaterput is een klein waterspaarbekken bij hevige regen

Wanneer is subsidiëring van toepassing en hoeveel bedraagt de gemeentelijke subsidie?

Bij de plaatsing van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening bij een bestaand gebouw of bij verbouwing van een bestaand gebouw wanneer de aanleg niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening en aangelegd na 01-01-2014.
Bij de plaatsing van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening bij een nieuwbouw of een herbouw wanneer de aanleg niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening en aangelegd na 01-01-2014.

Opgelet: u komt pas in aanmerking voor deze subsidie indien de aanleg niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten en andere. De hemelwaterinstallatie moet voldoen aan de voorwaarden van het subsidiereglement opgenomen in art. 4 §1!!

Hemelwaterinstallatie:

 
Aangesloten dakoppervlak  Subsidiebedrag 
tot en met 150m² € 550,00
> 150m² € 800,00
 

Infiltratievoorziening:

De subsidie bedraagt 500 euro.

Hoe kan men de premie aanvragen?

De aanvraag tot het bekomen van een subsidie wordt ingediend bij de gemeente en omvat:
  • het aanvraagformulier;
  • de facturen (van de hemelwaterputten, de plaatsing…);
  • een kopie van het positief attest van keuring van de binnen-installatie door de drinkwatermaatschappij.