Zoeken

Home  /  Wonen & leefomgeving  /  Bouwen en verbouwen  /  Vergunningen  /  Stedenbouwkundige inlichtingen

Stedenbouwkundige inlichtingen

Voor wie?

Zowel particulieren als notarissen en vastgoedmakelaars kunnen stedenbouwkundige inlichtingen aanvragen.

Kostprijs

De kostprijs is steeds per kadastraal perceel en dient voorafgaandelijk te worden gestort op het rekeningnummer BE36 0910 0035 4481 met vermelding van je referentie en de kadastrale gegevens (capakey).

Vastgoedinformatieplatform

Het Vastgoedinformatieplatform start in oktober 2022 met een eerste basisversie voor een beperkt aantal gemeenten en zal tot januari 2024 nog verdere functionaliteiten ontwikkelen.
Zwalm zal op 3 oktober 2022 het nieuwe Vastgoedinformatieplatform in gebruik nemen. Het zal mogelijk zijn om op die dag vanaf 9 u. jouw aanvraag ​te doen.

Hou er dus best rekening mee dat er in de beginfase eventueel nog verbeterpunten kunnen zijn. Je kan vragen en opmerkingen over het Vastgoedinformatieplatform steeds richten aan Vlaanderen via vastgoedinformatieplatform@vlaanderen.be.

Vanaf 1 januari 2024 zullen alle gemeenten het platform verplicht gebruiken.

Je bent vastgoedmakelaar of notaris?

Voor jou als vastgoedmakelaar of notaris betekent dit dat we vanaf die datum enkel nog aanvragen vastgoedinfo zullen behandelen die via het Vastgoedinformatieplatform gebeuren. Voor vastgoedmakelaars kan dit via RealSmart of het Vlaams portaal, voor notarissen via de IBOT-applicatie in hun eNotariaat. Indien een aanvraag ons vanaf 3 oktober 2022 toch op de oude manier (per mail of per post) bereikt, zullen we steeds doorverwijzen.

Reeds lopende aanvragen zullen nog op de oude manier verder  worden afgehandeld.

Wat wijzigt er?

 • De gemeentelijke retributie blijft verschuldigd en afgerekend door de gemeente in de eerste fase. Enkel voor aanvragen die via RealSmart verlopen, worden deze onmiddellijk afgerekend door Realsmart en gebeurt de afhandeling verder tussen de gemeente en CIB. In een latere fase zal dit ook voor notarissen via iBot het geval zijn en zal ook via het Vlaamse webportaal de inning gebeuren.
 • Voor alle aanvragers, behalve RealSmart gebruikers, starten we pas aan de verwerking van het dossier na bewijs van betaling. Stuur uw betalingsbewijs naar stedenbouw@zwalm.be met vermelding van je referentie en de kadastrale gegevens (capakey) van de aanvraag.
 • Het gemeentelijk retributiebedrag blijft ongewijzigd, nl. 70 euro per kadastraal perceel. Er zijn geen uitzonderingen mogelijk op deze berekeningswijze.
 • Vanaf januari 2024 zal er een bijkomende platformretributie geheven worden.
 • ​Het zal niet meer mogelijk zijn om dossiers ‘urgent’ te behandelen. Gelieve tijdig uw aanvraag te doen, rekening houdend met onze gemiddelde aflevertermijn die 5 dagen bedraagt.
  Met de komst van het Vastgoedinformatieplatform beogen we een gelijkaardige aflevertermijn aan te houden.
 • Het zal niet mogelijk zijn via het Vastgoedinformatieplatform om ingediende dossiers nog te annuleren of wijzigen. Gelieve hiermee rekening te houden bij het indienen van je aanvraag.
 • Merk je een fout op in het dossier bij een bepaalde inlichting? Je hebt één maand de tijd om ons de fout per e-mail via stedenbouw@zwalm.be te bezorgen en een gecorrigeerde versie van het dossier te ontvangen.
 • Het zal niet langer mogelijk zijn om een onderdeel (bv. uittreksel plannen- en vergunningenregister) aan te vragen. Een dossier zal steeds alle inlichtingen bevatten waardoor je beter geïnformeerd wordt.
 • Bij elke inlichting zal steeds de bronhouder vermeld staan. Enkel voor inlichtingen waarvoor de gemeente bronhouder is, kan je ons bij inhoudelijke vragen contacteren via stedenbouw@zwalm.be.

Navigeer door de gebruikersomgeving voor alle informatie over het platform zoals de inhoud van een dossier vastgoedinlichtingen.

We zijn er samen met de initiatiefnemers (de Vlaamse regering, VVSG, CIB en FedNot) van overtuigd dat dit platform efficiëntiewinsten zal teweegbrengen voor alle partijen. Meer informatie over het platform vind je op https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/het-vlaams-datanutsbedrijf/vastgoedinformatieplatform

​Op https://vastgoedinformatieplatform.vlaanderen.be/info kan je op elk moment volgen welke gemeenten reeds aangesloten zijn.

De prijs voor het verstrekken van administratieve inlichtingen over onroerende goederen is bepaald in het retributiereglement en is van toepassing op alle aanvragen vanaf 1 oktober 2022.

Je bent een burger, landmeter of instantie?

Burgers, landmeters en instanties dienen de aanvraag samen met het betalingsbewijs te richten naar  stedenbouw@zwalm.be.

20220627 retributiereglement.pdf
(626,12 KB)