Zoeken

Home  /  Wonen & leefomgeving  /  Milieu en natuur  /  Dieren  /  Aziatische hoornaar

Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar is zeer schadelijk voor biodiversiteit en landbouw en staat bovenaan de lijst van de te verdelgen insecten in Europa. Vooral voor bijen vormt deze hoornaar een grote bedreiging. Vaak is er verwarring met de Europese hoornaar. Deze laatste is echter nuttig, zachtaardig en moet zeker niet verdelgd worden.
Hoe meld je een nest Aziatische hoornaars?
In Oost-Vlaanderen hebben we volgende afspraken over de verdelging van nesten van Aziatische hoornaars.

- De brandweer mag nesten van Aziatische hoornaars verdelgen die in de buurt hangen van mensen en hinder veroorzaken. Een burger kan zo'n nest melden via het e-loket van de hulpverleningszone. Dit gaat doorgaans om primaire nesten.

- Niet hinderlijke primaire nesten en secundaire nesten van Aziatische hoornaars moeten gemeld worden via de website www.vespawatch.be. De Provincie Oost-Vlaanderen subsidieert de verdelging van deze nesten vanaf 17 augustus tot 15 november. Het staat elke burger ook vrij om een professionele verdelger in te schakelen: https://vespawatch.be/eradicators/.

Meld het ook aan milieu@zwalm.be die het Zwalms bijenteam verwittigen. 

Primaire en secundaire nesten
De voorbije jaren werd geprobeerd om alle nesten van Aziatische hoornaars te verdelgen. De Aziatische hoornaar is een exotische wespensoort die onze inheemse insectensoorten bedreigt. Ondanks de inspanningen is het duidelijk dat de Aziatische hoornaar gevestigd is. Uitroeien is onmogelijk geworden.
Een Aziatische hoornaar maakt twee soorten nesten: een primair nest (linkse foto) in het voorjaar en een secundair nest (rechtse foto) vanaf augustus. Secundaire nesten hangen meestal op grote hoogte (>10m) en hebben een doormeter van 80cm of meer. Vooral die secundaire nesten zijn belangrijk om te verdelgen. Hoe meer secundaire nesten overleven, hoe meer Aziatische hoornaars er een jaar later zullen zijn. Deze secundaire nesten worden vaak pas zichtbaar als de bladeren van de bomen vallen.
afbeelding1-wDhdG1

Hoe herken je een Aziatische hoornaar?

Een Aziatische hoornaar is ongeveer 3 centimeter groot. Het insect is overwegend zwart van kleur met een geel-oranje band op het achterlijf. De uiteinden van de poten zijn opvallend geel. Helaas verwarren veel mensen de Europese hoornaar met de Aziatische hoornaar. De Europese hoornaar ziet er gevaarlijk uit, maar is zachtaardig en enorm nuttig. 


afbeelding2-nEAwc2